Røssvassholmen

holme i Hattfjelldal i Nordland

Røssvassholmen (sørsamisk Sååle) i Hattfjelldal kommune er Nord-Norges største og Norges nest største innlandsøy. Den ligger i den sørligste delen av Røssvatnet.

Enkelte leksika opererer med samme areal for Helgøya og Røssvassholmen. Nyere beregninger fra Kartverket viser at Helgøya er klart størst. Beregninger basert på oppdaterte kartdata viser at Helgøya er 18,34 km² og Røssvassholmen 17,39 km². Disse er basert på høyeste regulerte vannstand for hhv. Mjøsa og Røssvatnet.

Røssvassholmen naturreservat er et område på 3409 daa på østsida av øya. Begrunnelsen for vernet er «å bevare et område med sjelden og sårbar natur med svært lite påvirket granskog, delvis urskog, med dets biologiske mangfold i form av arter, naturtyper, økosystemer og økologiske prosesser».

Eksterne lenkerRediger