Elnes er et område og grunnkrets beliggende på vestsiden nord i Hakadal i Nittedal kommune.[1]

Elnes er en innfallsport til Nordmarka da både skiløype og skogsbilvei mot Nordmarka starter her.

Fram til mai 2006 var Elnes også stoppested på Gjøvikbanen.

I området nord for Elnes finnes store løsmasseavsetninger (morene) og området er en mulig grunnvannsressurs og beredskapskilde.[2]

Forsvaret hadde tidligere beredskapslager og mobiliseringsplass ved Elnes; Elnes Leir. Rett nord for Elnes Leir ble det på 1980-tallet bygget forsøksanlegg for bølgekraft. Anlegget er ikke lenger i bruk.

ReferanserRediger