Storelva (Tvedestrand)

elv i Aust-Agder

Storelva er ei elv som renner gjennom kommunene Vegårshei og Tvedestrand i Agder fylke. Elva starter i innsjøen Vegår eller Vegårdsvannet og munner ut ved Laget innerst i Sandnesfjorden. Storelva er en del av Vegårvassdraget.

Fossen ved Næs Jernverk
Storelva ved Angelstad i Holt

På veien fra Sørfjorden i Vegår (189 moh.) til havet danner elva en rekke mindre sjøer: Vegervann (159 moh.), Hauglandsvann, Ubergsvann (75 moh.) ligger i øvre del av elva, mens Lundevann, Songevannet og Nævestadfjorden ligger like innenfor elvemunningen ved Laget. Øvre del av elva renner mot VSV, mens nedre del har motsatt retning, mot ØNØ.

Storelva har flere fossefall: Hauglandfossen ved Ubergmoen, Næs Jernverk og Fosstveit. Vestlandske hovedvei krysset Storelva ved Fosstveit bru. Dagens E18 krysser i dag Storelva ved gården Lunde.

Storelva har, som den eneste elva på Sørlandet, en stedegen laksestamme, som har overlevd 70 år med sur nedbør. Fra denne laksestammen er det klekket lakseyngel til utsetting i mange andre elver på Sørlandet. Laks og sjøørret går nå opp til Hauglandfossen ved Ubergmoen. Storelva er fullkalket.