Hoplaelva

Hoplaelva er en elv i Levanger kommune i Trøndelag. Den renner fra Hammervatnet, forbi Hopla og munner ut i Hoplafjorden.