Dalsbekken (Ski)

bekk i Nordre Follo og Ås

Dalsbekken i Ski kommune har utspring i Rullestadtjernet øst for Ski sykehus. Den kalles Roåsbekken ned til fallene nedenfor Roås gård. Bekken går under fylkesvei 152 og østfoldbanen ved Vabakken. Fra Roås renner bekken nordover vest for Langhus. Fra Furuset og ned til utløpet i Gjersjøen, danner bekken grense mellom kommunene Nordre Follo og Ås.

Den Fredrikshaldske Kongevei over Dalsbekken nær Gjersjøen.

Der fylkesvei 156 i dag krysser bekken i høy bro, finnes også en eldre steinhvelvsbro for Den fredrikshaldske kongevei[1]

I bekken er det regisrert både abbor og mort, men også ørret, ål og kreps.[2] Området langs bekken er dessuten leveområde for en rekke fuglearter, herunder fossekall, vintererle, vendehals og flere sangere.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger