Beitstadsundet er en fjordarm av Trondheimsfjorden som går nordover fra Beitstadfjorden og inn til Vellamelen ved Hjellbotn.[1] Fjorden har en lengde på 13 kilometer og ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag.

Beitstadsundet sett fra det 75 meter høye gruvetårnet i Malm.

Fjorden har innløp mellom Ramberg i vest og Setervika i øst. Fjorden strekker seg nordover til Malm, kommunesenteret i tidligere Verran kommune som ligger på vestsiden av fjorden. Ved Malm svinger fjorden skarpt nordøstover. Fjorden er cirka 300–600 meter bred, men ved Hjellbotn blir den langt bredere. Hjellbotn er på det meste 3,5 kilometer fra øst til vest, men bare 1 til 1,2 kilometer fra innløpet i sør og nordover.[2]

I 2020 åpnet Beitstadsundbruafylkesvei 17 som går over Beitstadsundet like vest for Hjellbotn.

Referanser rediger

  1. ^ Den Norske los. Bind 4: Farvannsbeskrivelse Statt-Rørvik. Stavanger: Norges sjøkartverk. 1992. s. 251. ISBN 8290653093. 
  2. ^ Beitstadsundet på Norgeskart.no fra Statens kartverk