For elva med samme navn i Tolga kommune i Hedmark, se Bjøra (Tolga).

Bjøra er en kjent lakseelv i Overhalla kommune i Trøndelag. Den er en av de største sideelvene til Namsen og utgjør den nederste delen av Høylandsvassdraget, som er 67 km langt. Elva har utspring fra Eidsvatnet og renner i et meanderende løp mot vest-sørvest. Den munner ut i Namsen rundt to kilometer øst for Ranemsletta. Bjøra er 15,2 km lang, og har et nedbørfelt557,18 km².[1] Middelvannføringen ved munningen er 36,83 m³/s.[1]

Bjøra
LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
KommuneOverhalla
Lengde hovedløp15,2 km
Lengde totalt67,4 km
Nedbørfelt557,18 km²
Middelvannføring36,83 /s
StartEidsvatnet
  – Høydemoh.
  – Koord.   64°31′51″N 12°05′29″Ø
Fjerneste kildeBlårøyvatnet i Høylandet
  – Høyde415 moh.
  – Koord.   64°49′48″N 12°15′07″Ø
  – VannstrengBlårøyvasselva - Fiskåa - Flottelva - Søråa - Eida - Bjøra
MunningNamsen øst for Ranemsletta
  – Høydemoh.
  – Koord.   64°29′50″N 11°59′23″Ø

Vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan III for vassdrag i 1986.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat
  2. ^ «139/2 Bjøra». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 14. oktober 2021.