Verneplan III for vassdrag

Verneplan III for vassdrag er den tredje av fire verneplaner for vassdrag. Til forskjell fra de to foregående verneplanene, ble nå universitetene trukket sterkt inn i bildet. Det ble gjennomført et omfattende utredningsarbeid, og verken før eller siden har det blitt utført så omfattende undersøkelser av et så stort antall vassdrag. Stortinget vedtok i 1986 Verneplan III, og ytterligere 46 vassdrag ble vernet.

Vernede vassdrag rediger

Under følger en fylkesvis liste over vassdrag som ble vernet under Verneplan III for vassdrag.

Akershus rediger

Hedmark rediger

Oppland rediger

Buskerud rediger

Telemark rediger

Aust-Agder rediger

Vest-Agder rediger

Rogaland rediger

Hordaland rediger

Sogn og Fjordane rediger

Møre og Romsdal rediger

Sør-Trøndelag rediger

Nord-Trøndelag rediger

Nordland rediger

Troms rediger

Finnmark rediger

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata