Gaula (Trøndelag)

elv i Trøndelag

Gaula er den nest lengste elva som i sin helhet renner gjennom Trøndelag. Den har sitt utspring på fjellet mellom Ålen og Tydal, og har sin munning i Gaulosen på grensen mellom Melhus og Trondheim kommuner. Den er 152,82 km lang, og har et nedbørfelt3 668,23 km².[1] Middelvannføringen ved munningen er 97,44 m³/s.[1]

Gaula
Gaula River at Kotsøy.jpg
Gaula ved Kotsøy
LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
KommunerHoltålen, Midtre Gauldal, Melhus, Trondheim
Lengde152,82 km
Nedbørfelt3 668,23 km²
Middelvannføring97,44 /s
StartKjølifjellet
  – Høyde1 240 moh.
  – Koord.   Cyan pog.svg62°52′51″N 11°38′16″Ø
MunningGaulosen i Trondheimsfjorden
  – Koord.   Blue 000080 pog.svg63°20′31″N 10°12′18″Ø
Sideelver
  – HøyreEggbekken, Søra, Stokkbekken, Langbekken, Loddbekken, Kaldvella, Lundesokna, Rogga, Storburu, Sevilla, Holta, Holda, Drøya, Folla, Menna
  – VenstreLoa, Gaua, Sokna, Bua, Forda, Herjåa, Henda, Skjula, Lea, Hesja, Benda, Rugla, Skørru, Sya
Gaula ligger i Trøndelag
Gaula (Trøndelag)
Gaula (Trøndelag)
Gaula (Trøndelag)

Elvas løpRediger

Gaula har utspring fra innsjøen Gaulhåen i Holtålen kommune. Gaulhåen har sitt tilsig fra Kjølifjellet (1288 moh.), som er grensefjell mellom Tydal og Holtålen. Viktige bielver til Gaula er Rugla, med utløp fra Ruglsjøen i Røros kommune, Hesja og Holda i Holtålen, Forda, Bua og Sokna i Midtre Gauldal kommune og Lundesokna i Melhus kommune. Det høyeste punktet i nedslagsfeltet er Forollhogna (1332 moh.). Gaula munner ut i Trondheimsfjorden ved Sundet Gård ved skillet mellom Leinstrand og Byneset i Trondheim kommune.

FiskeRediger

I 2005 ble Gaula beste norske lakseelv med et oppfisket kvantum på 37,5 tonn.

ForurensingRediger

Elva var lenge preget av forurensninger (avrenning) fra gruvene Muggruva, Kjøli og Killingdal gruver inklusive gruvesjakten i Bjørgåsen. Omfattende tiltak ved Kjøli og Killingdal gruver på 1980- og 1990-tallet har redusert forurensingen av tungmetaller kraftig.

VernRediger

Gaula-vassdraget ble underlagt varig vern mot kraftutbygging av Stortinget i henhold til Verneplan III for vassdrag i 1986 etter forutgående behandling av Sperstad-utvalget.[2] Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde ved Gaulosen er et Ramsarområde som inngår i Trondheimsfjorden våtmarkssystem.

Vannføringen er i liten grad regulert, og det er heller ingen store, naturlige innsjøer som demper flommer. Gaula har derfor kraftige flommer der vannføringen øker raskt. Langs elva er det store grusører som holdes åpne på grunn av at vegetasjonen skylles bort når det er flom. Her finnes rødlistede arter som klåved (Myricaria germanica), elvesandjeger (Cicindela maritima) og stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea). Arealet med grusører er redusert på grunn av elveforbygninger, grusuttak og gjengroing med hagelupin.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 6. desember 2014
  2. ^ «122/1 Gaula». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 14. oktober 2021. 
  3. ^ J. Åström, F. Ødegaard, O. Hanssen og S. Åström (2017). Endring i leveområder for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ved Gaula: Forekomst og dynamikk av elveører fra 1947 til 2014 (PDF). NINA Rapport 1314. ISBN 978-82-426-2900-5. 

Eksterne lenkerRediger

 
Kart som fra venstre viser vassdragene Orkla, Gaula og Nea-Nidelvvassdraget.