Skjækra (sørsamisk: Skæhkerenjohke)[1] er ei elv i Verdal og Steinkjer kommuner i Trøndelag. Den er ei sideelv til Helgåa i Verdalsvassdraget. Elva er 22,65 km lang (42,71 km medregnet Storbrenta), og har et nedbørfelt251,74 km².[2] Middelvannføringen ved munningen er 12,82 m³/s.[2]

Skjækra
Skæhkerenjohke
LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
KommunerVerdal, Steinkjer
Lengde hovedløp22,65 km 
Lengde totalt42,71 km 
Nedbørfelt251,74 km² 
Middelvannføring12,82 /s 
StartSkjækervatnet
  – Høyde441 moh.
  – Koord.   63°57′14″N 12°18′28″Ø
Fjerneste kildeNord på Tverrfjella
  – Høyde740 moh.
  – Koord.   64°04′36″N 12°30′27″Ø
  – VannstrengStorbrenta-Skjækervatnet-Skjækra
MunningSamløp med Helgåa
  – Høyde105 moh.
  – Koord.   63°50′19″N 12°01′10″Ø
SideelverDyråa, Tverråa, Storbekken, Lågvassbekken

Elvas løpRediger

Elva har utspring fra sørenden av Skjækervatnet, og etter rundt tre hundre meter krysser den kommunegrensa mellom Steinkjer og Verdal. Fra Skjækervatnet renner elva mot sørvest i et relativt rolig løp som veksler mellom loner og små stryk. På den nederste strekningen er elva striere med flere mindre fosser, den har her skåret seg ned i et markert gjel. Et par hundre meter før samløpet med Helgåa danner elva den 22,5 meter høye Skjækerfossen.

VernRediger

Skjækra ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan III for vassdrag i 1986, mens resten av Verdalsvassdraget ble vernet under Supplering av Verneplan for vassdrag i 2005.[3] Den øvre delen av elva ligger innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark,[4] mens utløpet fra Skjækervatnet er en del av Skjækra landskapsvernområde.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ «Skjækra». Faktaark. Kartverket. Besøkt 6. november 2016. 
  2. ^ a b «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 12. desember 2014
  3. ^ «127/1 Verdalsvassdraget». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 11. juli 2017. Besøkt 23. juli 2017. 
  4. ^ Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  5. ^ Skjækra landskapsvernområde i Miljødirektoratets nettsted Naturbase