Supplering av Verneplan for vassdrag

Supplering av Verneplan for vassdrag er betegnelsen som brukes på utvidelsen av Verneplan for vassdrag, som ble vedtatt av Stortinget i 2005. Verneplanen var opprinnelig ment å avsluttes med Verneplan IV, som ble vedtatt i 1993.

Stortinget vedtok våren 2001 at verneplanen for vassdrag skulle suppleres. Vassdragene som ble vurdert var delvis de vassdragene i Samlet Plan hvor de negative konsekvensene ved kraftutbygging var størst, delvis vassdrag som skulle inngå i andre runde av Nasjonale laksevassdrag, og delvis vassdrag som ble foreslått vernet gjennom en forslagsrunde i forkant av vurderingen. I tillegg ble de tre vassdragene i Saltfjellet/Svartisen-området hvor utbygging i 2000 ble stanset av regjeringen også tatt med.

I alt ble 81 vassdrag vurdert, og i forslaget til supplering av verneplanen[1] ble 50 nye vassdrag foreslått vernet. Det ble også foreslått endringer i grensene til tidligere vernede vassdrag. Suppleringen av verneplanen ble vedtatt av Stortinget 18. februar 2005.[2]

Under følger en fylkesvis liste over vassdrag som ble vernet under Supplering av Verneplan for vassdrag:

HedmarkRediger

OpplandRediger

BuskerudRediger

VestfoldRediger

TelemarkRediger

Vernegrensene for følgende tidligere vernede vassdrag ble justert:

Aust-AgderRediger

Vest-AgderRediger

RogalandRediger

HordalandRediger

Sogn og FjordaneRediger

Møre og RomsdalRediger

Sør-TrøndelagRediger

Nord-TrøndelagRediger

NordlandRediger

TromsRediger

FinnmarkRediger

Avsluttende supplering, 2009Rediger

I april 2009 ble det i tillegg lagt fram et forslag til «avsluttende supplering» av verneplanen.[3] Dette dreide seg om elva Vefsna i Nordland, samt de tre vassdragene Tovdalselva i Aust-Agder, Øystesevassdraget i Hordaland og Langvella i Sør-Trøndelag, som regjeringen ble oppfordret av Stortinget til å vurdere vern av i forbindelse med behandlingen av suppleringen av verneplanen i 2005. Av de fire vassdragene ble Vefsna og Tovdalsvassdraget foreslått tatt inn i verneplanen.

ReferanserRediger

  1. ^ St.prp nr 75 (2003–04) Arkivert 26. mars 2014 hos Wayback Machine. Supplering av Verneplan for vassdrag
  2. ^ Stortinget – Møte fredag den 18. februar 2005 kl. 10. Sak nr. 1: Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om supplering av Verneplan for vassdrag
  3. ^ St.prp nr. 53 (2008–09) Arkivert 14. oktober 2011 hos Wayback Machine. Verneplan for vassdrag – avsluttande supplering