Sogndalsfjorden

fjord i Sogndal kommune

Sogndalssfjorden (21 kilometer) er en fjordarm på nordsiden av Sognefjorden. Den ligger i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Innerst deles Sogndalsfjorden opp i de mindre fjordarmene Eidsfjorden og Barsnesfjorden.[1] Sogndalselvi munner ut i fjorden. Årøyelva tilfører mye ferskvann til fjorden.[2]

Sogndalsfjøra sett tvers over Sogndalsfjorden fra Kjørnes.
Loftesnesbrua på terskelen mellom Barsnesfjorden (bak) og Sogndalsfjorden (foran). Sogndal sentrum til venstre.
Slindebirken av Thomas Fearnley, motivet er Sogndalsfjordens/Norafjordens munning mot Sognefjorden.

Fjorden er opp til 200 meter dyp og Sogndalsdalen danner en hengende dal der den munner ut i fjorden ved Sogndalsfjøra/Stedje. Fjorden har et langstrakt dyp på 100-200 meter til terskelen ved Nornes-Fimreite. Terskelen når nesten opp til overflaten og fjorden er under 1 km bred ved terskelen. Utenfor Fimreite-Slinde går det bratt ned til omkring 1000 meters dyp i hovedfjorden og Sogndalsfjorden danner en hengende dal i forhold til Sognefjorden.[3] Utenfor Nornes kalles den også Norafjorden. Mellom Barsnesfjorden og Sogndalsfjorden er det terskel som til dels er over vannflaten i form av et nest på hver side.[4]

Sogndalsfjorden-Barsnesfjorden danner sammen med Lustrafjorden en halvøy med fjelltopper over 1000 meter og store skogkledde lier.[5] Kaupanger ligger på denne halvøya.

Slaget ved Fimreite sto ytterst i fjorden i 1184.

Både Sogndalselva og Årøyelva er lakseførende og laksen som vandret inn fjorden for å gå opp Årøyelva ble regnet som særlig stor.[2][6] I Sogndalsfjorden har det vært fisket laks med kilenot og krokgarn.[2] Det har også vært godt brislingfiske trolig på grunn av den store tilførselen av ferskvann fra de elvene innerst i fjorden. På 1800-tallet ble det drevet en del torskefiske med garn[7] og det ble tatt en god del liten sild.[8]

Det smale punktet ved Nornes er vanskelig å passere med båt i mørket og Fylkesbaatane satte opp en fyrlykt.[9] Sognefjorden trafikkeres blant annet av hurtigbåt til Bergen.[10]

ReferanserRediger