Kilenot er et fiskeredskap særlig utviklet for fiske etter laks og ørret i sjøen. Kilenota står fast montert ut fra land, og holdes på plass med store dregger. Redskapet består av et ledegarn, som fører fisken inn i et lukket rom hvor den blir stående. Ei kilenot ble satt ut ved fiskesesongens begynnelse på våren og demontert når sesongen var slutt på sensommeren.

Laksefiske med faststående redskaper som kilenot og krokgarn er forbeholdt grunneieren. Gode plasser for kilenot var verdifulle. Kilenot var et viktig redskap fra slutten av 1800-tallet til 1960-årene.

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk regulerer bruken av kilenøter.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata