Stjernøya

øy i Finnmark

Stjernøya (nordsamisk Stierdná) er ei øy i Finnmark. Den har et areal på 245,03 km². Øya er adskilt fra Seiland i øst av Rognsundet, fra Sørøya i nord av Sørøysundet, og fra fastlandet i sør av Stjernsundet. Den er delt mellom kommunene Alta (grunnkretsen Stjernøy), Hasvik (grunnkretsen Stjernvåg/Nordfjord) og Loppa (del av grunnkretsen Øksfjord). Bosetningen er konsentrert til grendene Store Kvalfjord og Pollen, begge i Alta kommune.

Stjernøya
Stierdná
Geografi
PlasseringVest-Finnmark
Areal 245,03[1] km²
Lengde 27 km
Bredde 16 km
Høyeste punktKjerringa (960 moh)
Administrasjon
LandNorges flagg Norge
FylkeFinnmark
Demografi
Befolkning54 (2019)
Befolkningstetthet0,22
Posisjon
Kart
Stjernøya
70°18′26″N 22°41′42″Ø

På sommeren er Stjernøya også sommerland for reindriftssamer fra Kautokeino. Fra april til oktober er øya tilholdssted for rundt 2000 reinsdyr og flere samiske familiegrupper, som i sommerhalvåret hvert år er mer eller mindre bofaste på øya.

På Stjernøya er det et steinbrudd for nefelinsyenitt. På grunn av faren for snøskred utløses fra tid til annen kontrollerte ras av gruveselskapet.

Stjernøya i 1920-årene

rediger

Stjernøya har historisk vært bosatt av sjøsamer i lang tid. I 1920-årene bodde det mange sjøsamer i ytre Rognsund, blant annet i Russehamna, Pollen, Pollholmen, Kjerringfjorden, Store Kjerringfjorden, Kvinnenes, Gambukta, Vinterset og Nordmannsnes. I mange av de sjøsamiske familier var nordsamisk et hverdagsspråk.

I den tiden livnærte man seg mye på fiske. I tillegg hadde mange fjøsgammer, vanligvis med en ku, noen sauer og kanskje en geit.[2]

Stjernøya-dommen

rediger

I 2016 avsa Høyesterett en dom som gjaldt eiendomsretten på Stjernøya.[3] Saken gjaldt et krav fremsatt av en gruppe reindriftssamer om å bli anerkjent som øyas grunneiere.[4] Da saken etter mange år i rettsapparatet ble behandlet i Høyesterett, tapte reindriftssamene saken. Høyesterett avviste både at reindriftssamenes bruk av Stjernøya hadde vært tilstrekkelig omfattende og dominerende til at de kunne tilkjennes eiendomsrett på grunn av alders tids bruk, og at de kunne bygge en eiendomsrett på at de hadde vært de opprinnelige besitterne av øya.[5]

Referanser

rediger
 
Flyfoto av Stjernøya fra nordsiden
  1. ^ «100 største øyene i Norge». kartverket.no. Kartverket. 4. juni 2014. Besøkt 15. februar 2016. 
  2. ^ Karin Ivanowitz. «Bosetningen i Rognsund fra ca 1920-tallet til 1960-tallet». www.meron.no. Besøkt 5. mars 2021. «Denne beretningen blei fortalt av Emilie Larsen, født Kristiansen. | Beretningen blei skrevet ned av meg, hennes datter Karin Ivanowitz, i 1996» 
  3. ^ Norg, Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap, UiT (30. september 2016). «Kronikk: Stjernøya-dommen og noen sentrale rettslige spørsmål». Ságat (norsk). Besøkt 5. mars 2021. 
  4. ^ Sætre, Jonas (24. mars 2012). «Maner til samhold i eiendomsstrid». NRK. Besøkt 5. mars 2021. «-Reindriftssamer og sjøsamer burde stå sammen om å kreve eiendomsrett til Stjernøya, sier FN-rådgiver Lars-Anders Baer, tidligere svensk sametingspresident. Sjansen for å vinne frem er mindre når urfolksgrupper står mot hverandre, mener Baer. (---) Stjernøya i Finnmark er prøvestein i den årelange kampen om samenes landrettigheter. En gruppe reindriftssamer krever eiendomsrett til hele øya, som urfolk. Like før påske kom avslaget. Men kampen om Stjernøya og Finnmark fortsetter. Norge har forpliktet seg til ILO-konvensjon 169, der det heter at urfolk har rett til å eie områder de tradisjonelt har brukt. Reindriftens advokat Geir Haugen har varslet at saken blir anket, om nødvendig til en internasjonal domstol. | Reindriftssamene bor ikke fast på Stjernøya, men frakter rundt 1000 rein hit på beite hver sommer.» 
  5. ^ Vermes, Thomas (3. oktober 2016). «Reindriftssamer får ikke eiendomsrett til Stjernøya». www.abcnyheter.no (norsk). Besøkt 5. mars 2021. «Reindriftssamer som har benyttet Stjernøya utenfor Altafjorden som sommerbeite i en årrekke, får ikke medhold i at de skal ha eiendomsrett til deler av øya. | Det slo Høyesterett fast i en dom av stor prinsipiell interesse forrige uke. | Staten har utøvd eierråderett over Stjernøya siden 1700-tallet, og de fastboende har også brukt øyas utmarksressurser.»