Bergsbotn

Bergsbotn er en fjordarm, ei bygd og en grunnkrets i Senja kommuneSenja i Troms og Finnmark. Bygda ligger cirka fem kilometer øst for Skaland, langs nordsiden av fjorden. På Skaland er det blant annet skole og butikk. I Bergsbotn ligger fotballbanen (grus) Fossheim, hjemmebanen til Idrettslaget Foss.

Bergsbotn sees midt på bildet.

Fylkesvei 862 går gjennom bygda. Vestover går veien mot Skaland, hvor den svinger nordover og fortsetter mot Senjahopen og Botnhamn. Sørøstover går veien over fjellet og gjennom Skalandtunnelen til Straumsbotn.

Bergsbotn utgjør Bergsfjordens innerste del, og går ca 4 km i øst-vestlig retning fra fjordbunnen i øst, til den ved Storneset fortsetter i Nordfjorden, som i sin tur går over i selve Bergsfjorden ved Flatneset.

Bergsbotn grunnkrets er med sine 50,76 km² forholdsvis stor arealmessig, og innbefatter i tillegg til indre del av Bergsfjorden også noe av innlandet, deriblant de tre Hestvatnan. I tilknytning til Store Hestvatn ligger Bergsbotn kraftverk. Bergsbotn grenser i sør til Strømsnes, i vest til Skaland og Steinfjord, i nordvest til Ersfjord, i nordøst til Senjahopen og i øst til Svartfjell.

Innbyggertall:

2000
2005
2010
2015
124
99
77
62