Karlstad (Målselv)

Karlstad er ei bygd i Målselv kommune i Troms, midt mellom Bardufoss og Finnsnes. Bygda ligger på vestsida av Målselva, et av landets beste lakseførende vassdrag. Fylkesvei 855 passerer gjennom bygda, og fylkesvei 179 går fra Karlstad til Kjerresnes ved munningen av Målselva. Om vinteren når elva er islagt er det farbar bilvei over elveisen.

Karlstad skole har elever fra 1-7 klasse fra den nedre delen av Målselv kommune.