Storbørja er en fjordarm av Velfjorden i Brønnøy kommune i Nordland. Fjorden har innløp mellom Trolldalen i nord og Endbøren i sør og strekker seg 7 kilometer østover til Børiøyra i bunnen av fjorden.[1]

Det ligger flere gårder innerst i fjorden. Børiøyra på sørsiden der også Lomsdalselva renner ut i Storbørja. Ingen av gårdene har veisamband.

Navnet -børja kommer trolig av «*Børja» av borg, 'terrasse', som opprinnelig kan ha vært et navn på en av elvene som renner ut ved gården innerst i Storbørja.

Referanser rediger

  1. ^ Storbørja på Norgeskart.no fra Statens kartverk