Ålfoten

bygd i Bremanger kommune

Ålfoten er ei bygd i Bremanger kommune. Den ligger på nordsiden av Ålfotfjorden som er en fjordarm av Nordfjord. Bygda består av fem bygdelag, Førde (Føre), Sigdestad, Myklebust, Brotane og Vik, og har ca. 200 innbyggere. Bygda har skole (ny i 1994) med elever opp til 7. klasse, og barnehage i samme bygget. Kirka i Ålfoten er en gammel trekirke fra 1678.

Ålfoten
Denne artikkelen er om bygda. For fjorden med samme navn, se Ålfoten (fjord).

I bygda ligger to kraftstasjoner, én i Åskora (Åskåra) og én ved Yksnelvane. Vei mellom dem ble åpnet i august 2004.

I sørvest ligger Ålfotbreen. Øst for Ålfotbreen ligger Gjegnalundsbreen. På sørsida av Ålfotfjorden ligger de tre fjellene Høgefjellet, Bukkenibba og Blånibba (Gjegnen). Nord for bygda ligger blant andre fjellene Sigdestadnakken (Nakken), Kårnyken, Kvasshornet og Klakegga. Bygda har tre daler, Førdsdalen, Sigdestaddalen og Myklebustdalen. I Førdsdalen ligger vannene Osvatnet, Vasslidvatnet og Uravatnet. Lengst ute i dalen ligger Store Førdsvatnet, eller Hjelmevatnet som det blir kalt i Svelgen.

Bygda har vei gjennom Myklebustdalen til kommunesenteret Svelgen, til Ytre Bremanger via den undersjøiske tunnelen under Skatestraumen og til nordsida av Nordfjord med ferja Isane-Stårheim.

Ålfoten hørte til Davik kommune fram til 1. januar 1965.

Bilder rediger