Atnsjøen

innsjø i Stor-Elvdal og Sør-Fron kommuner i Innlandet

Atnsjøen er en innsjø som ligger i Stor-Elvdal og Sør-Fron kommuner i Innlandet. Den er 8,9 km lang og 0,8 km på det bredeste. Største dybde er 80,5 meter og gjennomsnittlig dybde er 35 meter. Med volum på 169 millioner m3 og et gjennomsnittlig årlig avløp på 331 millioner m3 går det teoretisk ½ år å skifte ut vannet i innsjøen.[2] Atna er et vassdrag med relativt få og små innsjøer, bare Atnsjøen er av vesentlig størrelse og øvrige innsjøer er mindre enn 1 km2. Atnsjøen utgjør over halvparten av innsjøarealet i Atnas nedbørsfelt. Store deler av Rondane drenerer til Atna og Atnsjøen. På Sør-Neset ved innsjøen har vitenskapsselskapet hatt en gård og der er også meteorologisk stasjon. Området har typisk innlandsklima med lite nedbør (omkring 500 millimeter) som faller mest om sommeren og tidlig høst, mens vintrene er kalde, tørre og snøfattige. På østsiden av innsjøen er et stort hyttefelt. Innsjøen har vært regulert i forbindelse med tømmerfløting.[3] Det er påvist steinalderboplasser langs bredden av innsjøen. Det er ørret og røye i sjøen.[4] Atnsjøen nevnes som en storørretlokalitet i Norge.[5] Innsjøen er relativt næringsfattig. Ovenfor innsjøen frakter elven Atna omkring 1500 tonn erosjonsmateriale årlig og det meste avsettes som et delta ved innløpet til innsjøen. Over det finkornede sandmaterialet dannes det myr på 1 til 5 meter dybde. Elven har hevet seg om lag 2 meter i løpet av vår tidsregning.[6]

Atnsjøen
Atnsjøen med Rondane i bakgrunnen
LandNorge
FylkeInnlandet
KommunerStor-Elvdal, Sør-Fron
Areal 5,0051 km²[1]
Høyde 701 moh.[1]
Dybde80,5 m (maks)
Nedbørfelt 463,3 km²[1]
VassdragAtna
Posisjon
UTM-koord.32V 561892 6860854
Kart
Atnsjøen
61°52′31″N 10°10′37″Ø

Atnmyrene eller Atnsjømyrene er et flatt område med myrer og sumper som strekker seg omkring 10 km oppstrøms langs Atna fra innsjøens øvre ende. Området er rikt på vann- og myrfugler.[7] Atnsjømyrene naturreservat ble opprettet i 2001 og ble et ramsarområde i 2011.

Referanser

rediger
  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 20. september 2018
  2. ^ Atnsjøen[død lenke], Dybdekart (PDF), NVE, oppmålt 1981.
  3. ^ Eie, Jon Arne (1982). Atnavassdraget: hydrografi og evertebrater : en oversikt. Oslo: Universitetet i Oslo, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. ISBN 8272310422. 
  4. ^ Mikkelsen, Egil (1980). Kulturminner i Atnavassdraget, Hedmark - Oppland. Oslo: Universitetets oldsaksamling. ISBN 8271810189. 
  5. ^ Skurdal, Jostein (1997). Storørret. [Oslo]: Landbruksforl. ISBN 8252918441. 
  6. ^ NOU 1983-42: Naturfaglige verdier og vassdragsvern: utredning. Oslo: Universitetsforlaget. 1983. ISBN 8200708608. 
  7. ^ Barth, Edvard K. (1913-1996) (1971). Rondane. Oslo: Lutherstiftelsen. ISBN 8253140339.