Atnsjømyrene naturreservat

Atnsjømyrene naturreservat er et naturreservat og ramsarområde langs elva Atna i Sør-Fron kommune i Oppland og Folldal og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark. Reservatet ble opprettet i 2001 «for å bevare området i naturtilstand og som landskapselement samt å bevare den tilhørende floraen og faunaen».

Atnsjømyrene naturreservat
Fv 27 Atnmyrene.JPG
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetematrekkfugler, våtmark
Areal5,3 km²
KommuneSør-Fron, Folldal, Stor-Elvdal
Opprettet2001

Atnsjømyrene naturreservat
61°54′25″N 10°05′10″Ø

Atnsjømyrene er et myrkompleks av store flatmyrer med gjengroingstjern, høgstarrsump og kantsoner med vier. Myrene har stor verdi for fuglelivet. Myrene ligger ca 700 moh, nordvest for Atnsjøen, øst for Rondane nasjonalpark og Myldingi naturreservat.

Området ble utpekt til ramsarområde i 2011.

Eksterne lenkerRediger