Atnsjømyrene naturreservat

Naturreservat i Innlandet

Atnsjømyrene naturreservat er et naturreservat og ramsarområde langs elva Atna i Folldal, Stor-Elvdal og Sør-Fron kommuner i Innlandet. Reservatet ble opprettet i 2001 «for å bevare området i naturtilstand og som landskapselement samt å bevare den tilhørende floraen og faunaen».

Atnsjømyrene naturreservat
Fv 27 Atnmyrene.JPG
KommuneSør-Fron, Folldal, Stor-Elvdal
Verneformramsarområde, naturreservat
Areal5,3 km²
Opprettet2001
Kart
Atnsjømyrene naturreservat
61°54′25″N 10°05′10″Ø

Atnsjømyrene er et myrkompleks av store flatmyrer med gjengroingstjern, høgstarrsump og kantsoner med vier. Myrene har stor verdi for fuglelivet. Myrene ligger ca 700 moh, nordvest for Atnsjøen, øst for Rondane nasjonalpark og Myldingi naturreservat.

Området ble utpekt til ramsarområde i 2011.

Eksterne lenkerRediger