Åpne hovedmenyen

Vestfjorden (Oslofjorden)

del av Oslofjorden
For andre fjorder med samme navn, se Vestfjorden.
Vestfjorden sett fra Drøbakgrunnen.

Vestfjorden i indre Oslofjord er den delen av Oslofjorden som er nord for Drøbaksundet og vest for Håøya, hovedsakelig de delene av fjorden som ligger i Røyken og Asker kommuner.