Vestfjorden (Oslofjorden)

del av Oslofjorden

Vestfjorden i Oslofjorden viser til den vestlige delen av Indre Oslofjord. Stedsnavnet brukes imidlertid i ulike sammenhenger i hele fire ulike betydninger:

Vestfjorden sett fra Drøbakgrunnen.

1) Den øyrike nordvestlige delen av Indre Oslofjord fra Vollen i Asker til holmene utenfor Snarøya i Bærum.[1] [2] Noen ganger regnes Lysakerfjorden med, andre ikke.

2) Det vestlige løpet av den sørligste delen av Indre Oslofjord, som går vest for Håøya.[3]

3) De delene av Indre Oslofjord som omfattes av 1) og 2) over, og vestsiden av fjorden mellom disse.[4]

4) Hele Indre Oslofjord nord for Drøbaksundet, unntatt Bunnefjorden.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, s. 474-475
  2. ^ Gry Waage (1998). Fra Konglungen til Padda. Schibsted. s. 59. ISBN 8251617006. 
  3. ^ Kartverket: norgeskart.no
  4. ^ Fredrik B. Wallem, red. (1914). Føreren gjennem utstillingsbyen Kristiania og omegn 1914. Kristiania: Norsk annoncebureaus forlag. s. 7. 
  5. ^ Norsk institutt for vannforskning (NIVA)