Storjord (Saltdal)

bygd

Storjord er en bygd i grunnkretsen Junkerdal i Saltdal kommune i Nordland. Storjord befinner seg i krysset mellom oppstigningen til Saltfjellet i sør og Junkerdalsura i øst. E6 passerer forbi bygda.

Saltdal Turistsenter, Storjord.

Turistsenteret Saltdal Turistsenter Storjord åpnet i 1990 og befinner seg ved oppstigningen til Junkerdalsura i øst. Turistsenteret har en vegkro, en bensinstasjon, hotellrom og hytter av forskjellig standard, en campingplass og en lekeplass for barn. Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter har sitt sete nær turistsenteret, og holder egne utstillinger der. Adde Zetterquist kunstgalleri befinner seg også der, sammen med forretninger med samisk brukskunst. Bensinstasjonen er den siste før oppstigningen til Saltfjellet i sør.

Nordland nasjonalparksenter rediger

Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter befinner seg på Storjord. Den ble etablert 1. januar 2005 og har følgende formålsparagraf:

 Nordland Nasjonalparksenter skal være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, samt norsk og samisk kultur i Nordland. Den samlede virksomheten skal fremstå som et utstillingsvindu for Nordlands naturverdier og stimulere til aktivt friluftsliv. 

Kunst rediger

Utstillingene i senteret gir deg et spennende inntrykk av naturen i Nordland. Her skal du oppleve mangfoldet med alle sansene. Senteret er formet som en sirkel der en følger solens og månens gang gjennom en vandring i varierte og engasjerende utstillinger.

I tillegg til temautstillingene ved nasjonalparksenteret, er det mulig å se oljemaleri av fjellets maler Per Adde, og fotoarbeid komponert av Kajsa Zetterquist. Dette i en kombinasjon med samisk håndverk, duodje. Per Adde har som naturverner og samenes talsmann i vernekampen, stilt flere kunstverk til dispososjon for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark har inspirert Per Adde i hans arbeid, et område som er rikt på samisk kulturminner. Ikke minst fikk samenes bruk Adde til å engasjere seg for å sikre vern av området.

Utsmykningen kan sees både i vestibyle, bibliotek og auditorium. Margot Blind har bidratt i arbeidet med innsamling av duodje, og har sydd koftene som er utstilt.

Eksterne lenker rediger