Årnes (Åfjord)

del av tettstedet Å i Åfjord

Årnes er den østligste delen av tettstedet Å i Åfjord og er administrasjonssenteret i Åfjord kommune i Trøndelag. Årnes ligger innerst i Åfjorden, mellom utløpet av Stordalselva og Norddalselva, to av landets beste lakseelver, derav av navnet; et nes mellom to åer. Stedet har navn etter gården som opprinnelig lå her.

Årnes er tettstedet Å's sentrum.

Kommuneforvaltningen ble flyttet hit etter at Austdalsveien ble åpnet i 1950. På grunn av kommunens geografi var dette naturlig, de fleste hovedveiene i kommunen møtes her i stjerneform. Før 1950 representerte Monstad forbindelsen med resten av verden da rutebåten hadde anløpssted der. Sentrumsutvikling i Åfjord 1950-70 og rivaliseringen mellom Monstad og Årnes drøftes i Helge Buengs bok om Åfjord Sparebank.

Gården Årnes ved begynnelsen av forrige århundre. Mælan bru ble senere flyttet lenger opp i elva.

Åfjord Rådhus ligger midt på Årnes. Ved Årnes ligger også Åfjord skolesentrum, med Åset barne- og ungdomsskole og Åfjord videregående skole. Stedet er også Åfjords viktigste trafikknutepunkt, med busstasjon, postkontor og hotell, det ligger langs 715 .

I 1995 fikk Åfjord vegdirektoratets Vakre Vegers Pris for Årnes torg, Åfjordsbåten med ror var brukt som motiv ved utformingen.

Bildene under er alle tatt fra omtrent samme sted og viser bebyggelsens forandring i løpet av ett hundre år.

Litteratur

rediger

Bueng, Helge. En samfunnsbygger runder hundre : Åfjord sparebank 1902-2002 En omfattende skildring av økonomi og samfunnsutvikling i kommunen.