Dokkaelva er en elv i Holmestrand kommune som ligger ved Sundbyfoss. Elva starter fra Dokkatjenn. På sin ferd passerer den under fylkesvei 312 også kalt Grenneslinna, og følger en boligvei på sin høyre side før den møter på fylkesvei 32 også kalt Hvittingfossveien på denne strekningen. Dokkaelva renner ut i Lianelva, rett før denne renner ut i Rønnebergdammen.

Autoritetsdata