Mesna

elv i Lillehammer i Innlandet

Mesna eller Mesnaelva er ei elv i Lillehammer kommune i Innlandet fylke. Elva er om lag 8,6 kilometer lang, og renner fra nordenden av innsjøen Nord-Mesna til Mjøsa. Hele Mesnavassdraget er 42,9 km langt og har et nedbørfelt249,6 km² i Innlandet[1]. I tillegg er vann fra 29 km² nedbørfelt overført fra Brumunda[2]. Middelvannføringen ved munningen er 5,63 m³/s[1]. Nedbørsfeltet ligger hovedsakelig 500 til 900 moh.[2].

Mesna
Mesnafossen i Lillehammer
LandNorges flagg Norge
FylkeInnlandet
KommuneLillehammer
Lengde hovedløp8,6 km
Lengde totalt42,85 km
Nedbørfelt249,6 km²
Middelvannføring5,63 /s
StartNord-Mesna
  – Høyde520 moh.
  – Koord.   61°07′06″N 10°35′09″Ø
Fjerneste kildeGjestbodsåsen i Ringsaker
  – Høyde870 moh.
  – Koord.   61°10′00″N 10°45′00″Ø
  – VannstrengFjellåa, Finnøla, Bustokkelva, Mesna
MunningMjøsa
  – Høyde123 moh.
  – Koord.   61°07′00″N 10°26′41″Ø

Mesnaelva ved Kanten i Lillehammer

Stedet der elva begynner kalles Mesnasaga, og elva renner nordvestover gjennom et flatt myrlandskap mot stedet Kanten, der den renner utfor i flere fossefall ned dalsiden og gjennom sentrum i byen Lillehammer.

Mesnavassdraget omfatter en rekke regulerte innsjøer, blant annet Sør-Mesna, som er forbundet med Nord-Mesna med en kort elv. Her ligger tettstedet Mesnali. De to Mesnavannene og elva Mesna er regulert, og det meste vannet brukes til produksjon av elektrisk kraft i Mesna kraftverk. Dagens kraftverk ble bygd i 1985, og erstattet da et eldre kraftverk fra 1894. Mesnafossen har store deler av året begrenset vannføring. To ganger i året er det konsesjonspålagt vannslipp i Mesna. Da økes vannføringen til ca. 10 m³/s.[3]

Fossefallene i Mesna var en viktig lokaliseringsfaktor for industri i byen Lillehammer, og har gitt navn til flere bedrifter på Lillehammer, f.eks. Mesna Bruk.

Mesnafossen har også vært en viktig attraksjon i turistbyen Lillehammer. Elva har et roligere parti forbi den tidligere campingplassen Stampesletta og Lillehammer turisthotell. Herfra er det stier oppover langs Mesnafossen. Elva er også oppdemt i et kort parti, slik at det dannes en dam, Badedammen.

Finna bru er et kulturminne i daglig bruk som gangbru over Mesnaelva og forbinder stier og småveier i de øvre bydeler i Lillehamme. Brua ble opprinnelig bygget over elva Finna i Vågå 1868. I 1937 ble brua flyttet til Lillehammer. Brua er konstruert i tre med to fagverk sammenbundet med gangbane og overbygning med skråtak over fagverkene. Brua har fritt spenn på 29 meter.[4]

Mesnasaga til Krokbua

rediger

Kroken til Badedammen

rediger

Gjennom sentrum og ut i Mjøsa

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat
  2. ^ a b Sigurd Rognerud, Jarl Eivind Løvik, Gøsta Kjellberg: Overvåkning av vannkvaliteten i Mesna-vassdraget. Sluttrapport for undersøkelsene i perioden 1992–1994. NIVA, 1995
  3. ^ Glommens og Laagens Brukseierforening: Mye vann i Mesnaelva
  4. ^ Digitalt museum

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger