Altafjorden

Altafjorden (nordsamisk: Álaheaivuotna) er den vestligste av de fem store fjordene i Finnmark, og ligger i sin helhet i Alta kommune. Fjorden starter på utsiden av de tre store sundene Stjernsundet, Vargsundet og Rognsundet, som dannes av øyene Stjernøya og Seiland. Innerst i Altafjorden ligger byen Alta og tettstedet Rafsbotn.[1]

Altafjorden sett fra Alta

FjordtypeRediger

Fjorden er en terskelfjord som er på det dypeste 488 m. Den dypeste terskelen i Stjernsundet er på ca. 250 m, noe som gir god utskiftning av bunnvann i fjordsystemet. Sammenlignet med andre terskelfjorder i Norge har Altafjorden god utskiftning av vann. Den store tilførselen av ferskvann fra elvene påvirker strømforhold i fjorden, i tillegg til tidevann og vind.

FiskeRediger

Det finnes et rikt antall av ulike marine fiskearter. I tillegg er det mye anadrome fiskearter som laks, ørret og røye p.g.a. et rikelig antall elver som munner ut i fjorden. Fiske etter laks med kilenot foregår i hele fjorden. Det er også en del sportsfiske og yrkesfiske etter de marine fiskeslagene i fjorden.

OppdrettRediger

Det drives et betydelig oppdrett av laks og regnbueørret i fjordsystemet. I 2003 var det 38 konsesjoner med tilsammen 20 500 tonn laks og 500 tonn ørret.[2]

Andre verdenskrigRediger

Fra 1943 ble Altafjorden bygd opp som Nord-Europas største flåtebase.[3] «Tirpitz» som var et av verdens største og mektigste slagskip, lå ankret opp i nærmere to år i Kåfjord. Også en rekke andre tyske krigsskip hadde Altafjorden som base, deriblant slagskipet «Scharnhorst» og slagkrysseren «Lützow» samt et titalls tyske destroyere og forsyningsskip.

SidefjorderRediger

ØyerRediger

Tettsteder og byerRediger

ElverRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger