Virvasselva

elv i Rana kommune

Virvasselva (lulesamisk: Viresjåhkå, umesamisk: Vijriesjuhka) er et vassdrag i Rana kommune i Nordland,[1] hvis kilder ligger i kommunene Sorsele og Arjeplog i svensk Lappland. Den øvre delen av vassdraget drenerer ut i østenden av Virvatnet. Boneselva løper sammen med Virvasselva i deltaområdet ca. 1 km øst for Virvatnet, og Sørbekken munner ut sammen med Virvasselva i Virvatnet. Dette er et stort, sammenhengende, svært rikt og urørt våtmarksområde med tjønner, elver, myrer og tett vegetasjon. Virvasselva er rik på røye.

Den nedre delen av Virvasselva munner ut i Ranelva ved Elvmøthei i Dunderlandsdalen, ca. 70 km fra Ranelvas utløp på Saltfjellet.

Referanser rediger

  1. ^ «Virvasselvas utløp i Virvatnet». Miljødirektoratet.