Vektaren

innsjø i Røyrvik i Trøndelag

Vektaren (sørsamisk: Vuaktere)[4] er en innsjø i Røyrvik kommune i Trøndelag. Den har tilløp fra Saksvasselva fra Saksvatnet i vest og fra Hudningselva fra Hudningsvatnet i øst. Utløpet er mot sør til Røyrvikelva som renner ned til Limingen. Siden reguleringen i 1959 er utløpet oppdemmet, slik at Vektaren nå danner magasin for Røyrvikfoss kraftverk. Samtidig ble avløpet fra Namsvatnet ledet i tunnel til Vektaren.

Vektaren
Vuaktere
Vektaren fra syd
FylkeTrøndelag
KommuneRøyrvik
Areal 8,8 km²[1]
Reguleringshøyde445,5–440 moh. [1]
Magasinvolum 38 mill. m³[1]
Dybde62 m (maks)[2]
18 m (snitt)[2]
Nedbørfelt 310,32 km²[3]
VassdragÅngermanälven
TilløpHudningselva, Husvikelva, Saksvasselva
UtløpRørvikelva
Posisjon
UTM-koord.33V 430295 7200029
Kart
Vektaren
64°55′02″N 13°31′35″Ø

Av fisk finner en ørret, røye og ørekyt. I nordenden ligger Husvik/Vektarbotn naturreservat. Vektarbotn er, ved hjelp av en terskel, ikke berørt av reguleringen. Gården Vekterli ligger på nordsiden av dette området, rett overfor Kaukartangen, der man i tidligere tider ropte (kauket) over for å få båtskyss. I nordvestenden, ved utløpet av tunnelen fra Namsvatnet, finner vi gården Myrheim.

Referanser rediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vannkraft – Utbygd vannkraft – Magasin. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 9. juli 2015
  2. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase – Dybdekart. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 9. juli 2015
  3. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 9. juli 2015
  4. ^ «Vektaren». Faktaark. Kartverket. Besøkt 29. oktober 2016.