Tårnelva (Sør-Varanger)

elv i Sør-Varanger kommune

Tårnelva (nordsamisk: Fálleveaijohka)[3] er ei elv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Den renner fra Storvatnet til Jarfjorden ved bygda Tårnet. Elva utgjør den nederste delen av Tårnelvvassdraget, mens den øvre delen, oppstrøms Storvatnet, består av Haukedalselva og et par mindre bekker.

Tårnelva
Fálleveaijohka
FylkeTroms og Finnmark
KommuneSør-Varanger
Lengde hovedløp3,1 km[1]
Lengde totalt25,7 km[1]
Nedbørfelt91,8 km²[2]
Middelvannføring1,57 /s[2]
StartStorvatnet
  – Høyde96 moh.
  – Koord.   69°39′36″N 30°28′42″Ø
Fjerneste kildeTjern øst for Urdfjellhalsen
  – Høyde289 moh.
  – Koord.   69°35′34″N 30°41′23″Ø
  – VannstrengNavnløs bekk - Lille Skarvatnet - Hálsejárjohka - Viksjøen - Haukedalselva - Storvatnet - Tårnelva
MunningJarfjorden ved Tårnet
  – Koord.   69°40′43″N 30°26′48″Ø
InnsjøerStorvatnet, Trillingvatnet, Lille Valvatnet, Viksjøen

VannkraftRediger

Fra Haukedalselva blir vannføringen fra et 54,2 km² stort nedbørfelt overført fra Trillingvatnet via en kort kanal og en tunnel til Store Valvatnet øverst i Kobbholmsvassdraget for å nyttes i kraftverkene der.[4] Overføringen utgjør rundt halvparten av vannføringen i Kobbholm kraftverk.

Tidligere var også Storvatnet regulert og de nederste 76 meter av fallet i elva ble utnyttet i Tårnet kraftverk. Et dambrudd i 1979 førte til store terrengskader i dalen nedenfor Storvatnet, som senket seg til sitt naturlige nivå. Etter dambruddet ble kraftverket nedlagt og terrenget nedenfor det tidligere damstedet er restaurert. Det foregår studier av hvordan vegetasjonen reetablerer seg på de tørrlagte strendene i den tidligere reguleringssonen rundt Storvatnet.[5]

VernRediger

Vassdraget ble i 1980 vernet mot ytterligere kraftutbygging i Verneplan II for vassdrag.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Elvenett. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 31. juli 2020
  2. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 31. juli 2020
  3. ^ «Tårnelva». Faktaark. Kartverket. Besøkt 23. juni 2017. 
  4. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 31. juli 2020
  5. ^ a b «247/2 Tårnelva». nve.no -> Vann, vassdrag og miljø -> Verneplan for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 12. oktober 2021.