Tranøybotn

Tranøybotn er en fjord sør på øya Senja, i Senja kommune i Troms og Finnmark, Den har innløp vest for Tranøya og strekker seg rundt 9 kilometer nordover til fjordbotnen ved Kampevoll. På østsiden av fjorden ligger Mykleneset og Refsneset, samt øyene Forøya og Tranøya.[1] Tranøybotn het i tidligere tider Tyrifjorden som viste til tyrived som man kunne finne i furuskogen som vokser i området.[2]

Langs vestsiden går fylkesvei 860 sørover mot Stonglandseidet, og her ligger dessuten Ånderdalen nasjonalpark.

Tranøybotn grunnkretsRediger

Tranøybotn er også en grunnkrets i Delområde Tranøy. Den har et areal på 134,92 km², og omfatter størsteparten av Ånderdalen nasjonalpark, i tillegg til en rekke små bygder langs Tranøybotn og Solbergfjorden. Den største bygda er Skatvik, som tidligere var eget poststed. De fikk nylig tilbake eget postnummer, som er 9376. Andre småbygder er Myklenes, Refsnes, Øverbotn, Fosslund og Kampevoll. Til grunnkretsen hører også Tranøya og Forøya, samt en rekke mindre holmer. På Tranøya ligger Tranøy kirke og kirkested.

Innenfor grunnkretsens grenser ligger Øverbotn skole (nedlagt), i tillegg til to campingplasser; Tranøybotn og Skatvik. Fra nord til sør, gjennom hele grunnkretsen, går fylkesvei 860. Fra Øverbotn svinger Fv 228 nordvestover mot Sørli og fylkesvei 86, og fra Sætervollen, innerst i Tranøybotn går Fv 231 østover til Skatvik.

Tranøybotn camping er en av de største campingplassene på Senja.

Tranøybotn grenser i sørvest til Eidet, i vest til Rødsand og tidligere Torsken kommune, i nord til Sørli, i øst til Øverbotn og Vikstranda. Over Solbergfjorden i sør ligger Dyrøy kommune.

Innbyggertall i grunnkretsen:

2000
2005
2010
2015
112
111
83
83

ReferanserRediger

  1. ^ Tranøybotn på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ «Norske Gaardnavne». www.nb.no. Besøkt 22. juli 2020.