Stonglandseidet

Stonglandseidet er ei bygd og et poststed (postnummer 9392) i Senja kommune på øya Senja i Troms og Finnmark. Bygda er sentrum for den sørlige delen av tidliger Tranøy kommune, og har bl.a dagligvareforretning, sparebank, sykehjem og barne- og ungdomsskole. Tidsskriftet Nordnorsk Magasin kommer ut på Stonglandseidet. Stedet har om lag 200 innbyggere.

På Stonglandseidet ligger også avdelingskontoret under Midt-Troms Museum, Senjamuseet som har museer rundt på Senja. De holder til i Bankbygget, som også er eier av bygningen.

Bygda ligger ved eidet innenfor halvøya Stonglandet, lengst sør på Senja og er også veiknutepunkt for området. Nordfra kommer fylkesvei 860 (43 km) fra Islandsbotn ved Silsand, som ender på Stonglandseidet. Sørover går Fv 223 langs østsiden av Stonglandet mot Stangnes og Lekangsund og kommunal vei langs vestsiden til Hofsøya. Vestover går Fv 221 mot Skrolsvik (20 km), hvor det er hurtigbåtforbindelse med Harstad.

Eidet grunnkretsRediger

Eidet grunnkrets omfatter et større område, men de aller fleste innbyggerne bor på selve Stonglandseidet. Langs Tranøyfjorden, nord for eidet, er de viktigste bebodde stedene Jøvik og Vassvik. Grunnkretsen omfatter dessuten grendene på den nordlige delen av Stonglandshalvøya. Areal: 52,72 km².

Eidet, som tilhører Stonglandet delområde, grenser i sør til grunnkretsen med samme navn, i vest til Å og Rødsand og i nord til Tranøybotn. Over fjorden i øst ligger Dyrøy kommune.

Utvikling i folketalle de senere år:

2000
2005
2010
2015
213
205
235
258