Stonglandet

Stonglandet er en halvøy lengst sør på øya Senja i Troms og Finnmark. Stonglandet, som ligger i Senja kommune, er forbundet med resten av øya gjennom det smale Stonglandseidet. På vestsiden skjærer den lille fjorden Eidepollen inn mellom halvøya og resten av Senja. Stonglandseidet er dessuten et tettbebygd sted med om lag 200 innbyggere, hvor det finnes blant annet skole, kirke, eldresenter og butikker.

Sørover fra Stonglandseidet går det veier både langs østsiden og vestsiden av Stonglandet. Langs fylkesvei 223 på østsiden ligger bygdene Valvåg og Lekangsund. Videre derfra går det lokal vei langs sørsiden til Stangnes, som er den sydligste bygda på Senja. Langs vestsiden går det vei til Hofsøy, hvor det er museum.

Delområde StonglandetRediger

Delområde Stonglandet utgjør den sørlige delen av tidligere Tranøy kommune, identisk med det området som kalles Sør-Tranøy. Området dekker et areal på 223,51 km². Delområdet har landegrense i nord mot Torsken og Tranøy og sjøgrense i sør mot Bjarkøy og Andørja og i øst mot Dyrøy. I vest ligger Andfjorden.

Stonglandet består av følgende seks grunnkretser (folketall 2015):

Innbyggertall i delområdet de senere år:

2000
2005
2010
2015
750
687
652
647

Stonglandet grunnkretsRediger

Stonglandet er også en grunnkrets i delområdet, som omfatter størstedelen av selve halvøya, det vil si de midtre og sørlige delene. I på øst- og sørsiden ligger blant andre bygdene Valvåg, Lekangsund og Stangnes, og i vest ligger Hofsøy. Grunnkretsen har kun landegrense mot Eidet i nord. Sjøgrense har den i nord og vest til Å (over Eidepollen) og Buvik, i sør mot Ibestad kommune og i øst mot Dyrøy kommune. Areal: 33,01 km².

Innbyggertall i Stonglandet grunnkrets:

2000
2005
2010
2015
102
122
91
83