Buvik (Senja)

Buvik (Buvika) er ei lita bygd i Senja kommune i Troms og Finnmark fylke. Bygda ligger sør på Senja langs fylkesvei 221, midt mellom Å og Skrolsvik, og ca. 14 km vest for Stonglandseidet. Bygda har 4 innbyggere (innbyggertall 2016) og er dermed et av de minste bebodde stedene på Senja. Stedet har en del hytter og nedlagte småbruk som brukes som fritidsbolig.

Buvik har postadresse 9392 Stonglandseidet. Stonglandseidet har skole, bank, dagligvarebutikker og andre sentrumsfunksjoner.

Buvik grunnkretsRediger

Buvik er dessuten en grunnkrets i Delområdet Stonglandet. De aller fleste av grunnkretsens innbyggerne bor i selve bygda Buvik, men Buvik grunnkrets omfatter også gårdene Lonkan og Skjærvik, i tillegg til øya Lemmingvær. Areal: 14,79 km².

Buvik grenser i vest til Mellemvik, i nord til Rødsand og i øst til Å. Drar man sørover med båt kommer man til Harstad kommune i Sør-Troms.

Innbyggertall:

2000
2005
2010
2015
34
26
29
25