Åkrestrømmen

bosetning i Rendalen kommune

Åkrestrømmen er et tettbebygd sted i Rendalen kommune i Innlandet fylke. Det ligger i nordenden av Storsjøen der elvene Mistra og Rena møtes.

Åkrestrømmen bru og utløpet av Mistra sett fra åsen på vestsiden av Rena.

Åkrestrømmen er det av stedene i kommunen som har hatt størst vekst de siste årene, både i bosetting og næringsliv. Dette skyldes i hovedsak turisme, i form av hyttebygging og alpinanlegg i nærområdet, samt at stedet er «porten til Rendalen», og i en viss grad til Femunden, for reisende sørfra.

Om høsten foregår det tradisjonelle hovfisket etter sik i Åkrestrømmen.

Hovfiske etter sik i Åkrestrømmen

Forbi Åkrestrømmen går

Eksterne lenker

rediger