Garbergselva (eller Garbergelva) er ei elv i Selbu kommune i Sør-Trøndelag fylke som starter i skogsområdene øst for Selbusjøen. Den renner fra Stråsjøen og har sitt utløp i Selbusjøen. Elva er ca 12,4 km lang. Større sideelver er Elvåa og Øyelva. Vassdraget renner fra områder i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark som er et stort uberørt skog- og fjellområde. Det er godt ørretfiske i elva.

Garbergselva
LandNorges flagg Norge
FylkeTrøndelag
KommuneSelbu kommune
Lengde12,4 km
StartStor Kvennfjellvatnet
  – Høyde515 moh.
MunningSelbusjøen
  – Høyde160 moh.
Garbergselva ligger i Sør-Trøndelag
Garbergselva
Garbergselva (Sør-Trøndelag)
Kart
Garbergselva
63°16′25″N 11°09′30″Ø

Planer for utbygging av Prestfossan kraftverk rediger

I august 2011 ble det sendt konsesjonssøknad til NVE for utbygging av Prestfossan kraftverk i Garbergselva[1]. Statkraft energi as og Opplysningsvesenets fond står bak søknaden. Det er planlagt inntak ovenfor Storprestfossen, ca. 1 km nedenfor Stråsjøen-Prestøyan naturreservat, og hovedalternativet forutsetter at kraftstasjonen med utløp plasseres ved sameløpet mellom Garbergselva og Elvåa. Det andre alternativet går ut på å plassere kraftverket nedenfor Kjinnbyttfossen. Kraftverket er i hovedalternativet planlagt med en ytelse på 5,4 MW og en estimert årsproduksjon på 19,5 GWh. Ved inntaket er det planlaget en 3 m høy og 30 m lang betongdam slik at vannstanden kan heves med 2,5 m. Det er planlagt en nedgravd rørgate fra inntaket til kraftstasjonen. I sommermånedene er det planlagt en minstevannsføring på 0,6 m3/s. Det andre alternativet er dimensjonene på prosjektet noe mindre.

Det er i henhold til konsesjonssøknaden ikke registrerte kulturminner i området. Heller ikke er det registrert spesielle panter, fugler eller dyr i området, bortsett fra rødlistet oter. Allikevel er det store naturverdier i området, og for den berørte elevstrekningen er det naturtypene bekkekløft og høgstaude-granskog som er undersøkt og vurdert. Den samlede vurderingen i miljørapporten vedlagt konsesjonssøknaden er at konsekvensene av tiltaket vil bli i kategorien «middels negativ»[2].

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag skriver i sin høringsuttalelse at prosjektet med bygging av Prestfossan kraftverk ikke kan sees som et isolert tiltak, men at hele elva er en viktig del av et verdifullt landskapsområde[3].

Rådmannen i Selbu kommune mener at kunnskapsgrunnlaget angående naturmangfoldet i området som vil bli berørt av utbyingen er for dårlig. Rådmannen mener at førevar-prinnsippet må tillegges vekt og at manglene i utredningen er store nok til at NVE må avvise søknaden. Det fremholdes som viktig prinsipielt å beholde det siste uberørte vassdraget i Selbu[4]. Imidlertid har et enstemmig hovedutvalg og formannskap sakt ja til utbygging av Prestfossen kraftverk.[5].

Prosjektet er av Naturvernforbundet vurdert til å være blant de mest kontroversielle i Norge for tiden[6].

Referanser rediger

  1. ^ [1] nve.no konsesjonssøknader - Vannkraft, Prestfossan kraftverk.
  2. ^ [2] nve.no - konsesjonssøknader, vannkraft, Prestfossan kraftverk - Miljørapport
  3. ^ [3][død lenke] naturvernforbundet.no/trondelag/uttalelser/energi – Prestfossan
  4. ^ [4][død lenke] innsyn.selbu.kommune.no Saksframlegg - Prestfossan kraftverk.
  5. ^ [5] selbyggen.no – Vil bygge ut urørt vassdrag.
  6. ^ [6] Aftenposten 15.01.2014: Klimatiltak truer vassdragene

Eksterne lenker rediger