Oppedalselva

Oppedalselva er ei elv i Gulen kommune i Vestland. Den har utspring fra Skiddalsvatnet på fjellområdene øst for Risnefjorden, mellom Synnlikletten og Grønlifjellet. Elva renner mot nordøst gjennom flere små og høytliggende vatn, før den faller bratt ned i dalen ved Oppedalsstølen. Like nedenfor faller den rundt 150 meter høye Lønningefossen ned fra vestsida av den dype og trange dalen. Herfra renner den mot nord-nordvest til den munner ut i Sognefjorden ved Ytre Oppedal. Langs den siste kilometeren før fjorden er det bebyggelse og jordbruksområder. Elva er 8,9 kilometer lang, og har et nedbørfelt12,06 km². Middelvannføringen ved munningen er 1,28 m³/s.

Oppedalselva
LandNorge Norge
FylkeVestland
KommuneGulen
Lengde8,9 km[1]
Nedbørfelt12,06 km²[1]
Middelvannføring1,28 /s[1]
StartSkiddalsvatnet
MunningSognefjorden

FiskeRediger

Vassdraget hadde under de siste tiårene av 1900-tallet en sterk reduksjon i fiskebestandene på grunn av sur nedbør. De øverste delene av nedbørfeltet ble hardest rammet, og i Skiddalsvatnet og Krokelivatnet, som er de to høyest beliggende innsjøene, døde bestanden av ørret ut allerede på 1970-tallet. I Grønlivatnet og Klypevatna, som ligger mellom en og to kilometer nedstrøms disse, var det ennå i 1990 tynne bestander av ørret, men også i disse vatnene ble det på 1970-tallet registrert en nedgang i ørretbestanden.[2]

I senere år er det sett en betydelig forbedring i forholdene for fiskebestandene i Gulen. Bestanden av aure har økt i flere vatn øst for Fjordsdalen, blant annet i Grønlivatnet og Klypevatna hvor bestanden har økt fra «tynn» til «middels tett».[3]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 12. juli 2017
  2. ^ Annie Elisabeth Bjørklund: Naturressurskartlegging i Gulen kommune, Sogn og Fjordane: Miljøkvalitet i vassdrag, Rådgivende Biologer AS, Rapport nr. 155, mars 1995, ISBN 82-7658-050-5
  3. ^ Trygve Hesthagen Gunnel Østborg: Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006, NINA Rapport 169, Trondheim, desember 2008, ISBN 82-426-1724-4