Grovfjorden

fjord i Skånland i Troms

Grovfjorden (nordsamisk: Roabavuotna) er en fjord i Tjeldsund kommune i Troms. Fjorden har innløp mellom gårdene Fornes i vest og Strete i øst og strekker seg ni kilometer sørøstover til bygda Laberget i botn av fjorden. Fjorden er delt i to av et smalt sund midtveis inn i fjorden, hvor tettstedet Grov ligger på østsida.[1]

Bortsett fra Fornes og Strete ved innløpet er det ingen bosetninger i den ytre delen av fjorden. Ved Grov krysser fylkesvei 825 fjorden og fortsetter videre ut fjorden på østsida. I den indre delen av fjorden ligger bygdene Marskaret og Laberget på sørsida av fjorden, samt flere gårdsbruk på nordøstsida.

I tillegg til Fv825 går fylkesvei 829 langs østsida av fjorden nord til Grov. På vestsida av den indre delen går Fv114.

Referanser

rediger
  1. ^ Grovfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk