Matrand er et sted i Eidskog i Innlandet fylke. Stedet ligger rundt 20 km sør for Kongsvinger og rundt 20 km fra riksgrensen til Sverige.

Allmuestua med Eidskog skolemuseum står like ved siden av kirken.

Ved Matrand ble det på 1100-tallet reist en stavkirke og dagens Eidskog kirke er bygd på samme sted og er fra 1665.

Veien gjennom Eidskog har gjennom historien vært viktig militært sett og flere ganger opp gjennom historien har svenske styrker rykket inn i området. For å forsøke å stoppe dem ble det bygget flere forsvarsverk i området, blant annet ved Magnor og Matrand, underlagt Kongsvinger festning.

Siste gang svenskene angrep gjennom Eidskog var i 1814 da generalmajor Carl Pontus Gahn 31. juli krysset grensen og marsjerte mot Kongsvinger. Han ble stoppet ved Lier skanse nær Kongsvinger den 2. august av oberstløytnant Krebs og trakk seg tilbake til Eidskog. Den 4. august rykket Krebs etter for å drive svenskene helt ut av landet. De to styrkene møttes i slaget ved Matrand, som var den blodigste trefningen under hele krigen og endte med norsk seier.

Senere samme år havnet Norge i union med Sverige og fiendtlighetene ved grensen opphørte for denne gang. At veien gjennom Eidskog var en viktig forbindelsesrute mellom de to landene ble ytterligere understreket ved åpningen av Grensebanen i 1865, som knyttet Christiania til Stockholm.

Litteratur

rediger