Sjona

fjord i Nordland

Sjona er en 30 kilometer lang fjordHelgeland i Nordland fylke. Fjorden begynner ved Sjonøya i Lurøy kommune og møter Lillesjona innafor Handnesøya (Nesna kommune) før den løper videre innover til Sjonbotn og Nordsjona (Rana kommune).[1]

Munningen av Sjona sett fra Sjonfjellet. Handnesøya til venstre, i bakgrunnen Lovund og Træna.

Fjordens største dyp er på 634 meter.[trenger referanse]

Noen av de største elvene som renner ut i Sjona er Flostrandelva, Helgåga og Botnelva. Det fiskes anadrome laksefisk i alle disse, og Flostrandvassdraget er spesielt kjent for sin sjørøye.

Botnelva er utløp fra Sjona kraftverk som er et av Helgelandskraft sine største kraftverk. I forbindelse med den økte tilførselen av ferskvann dette har gitt til fjorden (dette vannet skulle egentlig rent ut i fjordarmen Utskarpen i Rana) er det opprettet et isfond som bevilger midler til isforebyggende tiltak for fiskere og andre fastboende ved fjorden.

Fjorden har to terskler. Den innerste ligger der Sørfjorden munner ut i hovedfjorden. Denne hever seg bare ca. 40 meter over det indre bassenget. Den andre terskelen ligger ytterst i Storsjona på ca. 150 meters dyp. Siden begge tersklene ligger dypt, har fjorden stor utskifting av vann.

EtymologiRediger

Fjordnavnet Sjona uttales [şo:´næ] i Lurøy kommune og [şo:´na] i deler av Rana kommune.[2] Det er trolig avledet av norrønt femininum sjón, «syn», kanskje fordi fjorden er bred og rett, slik at man fra den ytre delen kan se langt innover. Navnet er nedtegnet første gangen i Aslak Bolts jordebok fra 1432 under «i Sionen».[2][3][4]

Fjorden Sjona sett fra sørRediger

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Rygh, Oluf (1896). Norske Fjordnavne. I Sproglig-historiske studier tilegnede Professor C.R. Unger. Aschehoug, Kristiania, 1896. 
  • Rygh, Oluf (1905). «Bind XVI Nordlands Amt, utg. ved Karl Rygh». Norske Gaardnavne. Aschehoug, Kristiania, 1905. 
  • Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola (1976). Norsk Stadnamnleksikon. Det Norske Samlaget, Oslo, 1976. 

Eksterne lenkerRediger