Hovatn er en innsjø i Bygland kommune i Agder. Vannstanden reguleres 17 meter, og innsjøen brukes som magasin for Hovatn kraftverk. Det naturlige utløpet er i sørenden av vannet, hvor Hovassåni renner ned til Åraksfjorden ved Åraksbø.

Hovatn
LandNorge
FylkeAgder
KommuneBygland
Areal 6,94 km²[1]
Reguleringshøyde690,68–673,84 moh. [1]
Magasinvolum 66 mill. m³[1]
Dybde48 m (maks)[2]
27 m (snitt)[2]
Nedbørfelt 51,23 km²[2]
VassdragOtra
TilløpDrengsåni, Hæringsbekken
UtløpHovassåni
Posisjon
UTM-koord.32V 430499 6538447
Kart
Hovatn
58°58′26″N 7°47′05″Ø

Historiske fakta rediger

Elva har gjennom historien vært svært viktig for Åraksbø, da den har gitt kraft til sagbruk og kraftverk, også omtalt under Åraksbø. Allerede i 1840-åra blei det satt opp en tredam i Hovatn for å regulere vannforsyningen til Kobberværket. Denne dammen er fortsatt synlig når vannet er helt nedtappa, og ligger 50-60 meter innenfor dagens dam. I 1916 blei det bygd en ny dam for å regulere vannet. Formålet var å sikre mer vann i samband med kraftutbyggingen lenger nede i Otra. Dammen blei forsterket da Hovatn kraftverk blei bygd i 1969. Hovatn var da det kraftverket i Europa med størst effektutnytting av vannet. I nyere tid fikk Agder Energi konsesjon til å sprenge kanaler for å lede vannet som blir stående igjen på sørsida av Vikodden over til inntakstunellen, noe grunneierne var sterkt imot grunna fiske og de kraftige miljømessige inngrepene dette ville medføre. Denne saken vant grunneierne, og ingen kanal blei bygd. Derfor er den sørlige delen av vannet regulert 12 meter mens den nordlige er regulert 17 meter.

Utfartsområde rediger

Hovatn er omgitt av nydelig natur, og er et populært utfartsområde. Bomveger går fra både Åraksbø og Austad.

Referanser rediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vannkraft – Utbygd vannkraft – Magasin. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 20. mai 2015
  2. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase – Dybdekart. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 20. mai 2015