Åsenfjorden er en fjordarm av Trondheimsfjorden i Trøndelag. Åsenfjorden løper fra Strindfjorden mellom RykkjasskjæretSkatval og Gullberget på Frosta, og videre nordøstover til fjordbotnen ved Hopla i Åsen. Fjorden deler seg flere steder i mindre viker og fjordarmer, så som Fættenfjorden, Åvikfjorden, Lofjorden og Leangsfjorden.[1] Stjørdal, Frosta og Levanger kommuner grenser til hverandre i sjøen i Åsenfjorden. Fjorden er nokså grunn, og det ligger flere øyer, holmer og skjær her, deriblant Steinvikholmen. Fjorden har tradisjonelt hatt viktige fiskefelt.[2]

Håndtegnet sjøkart over Strindfjorden og Åsenfjorden, ukjent datering.

Referanser rediger

  1. ^ Åsenfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ Aune, Tormod og Johansen, Steinar (1995). Hilsen Nord-Trøndelag. Namsos: Trønderbok. s. 103. ISBN 82-993613-0-3.