Losbyvassdraget er et vassdrag som renner nordover fra Østmarka ved Oslo forbi Losby gods og til Fjellhammarelva i Lørenskog. Vassdraget har to hovedgrener, og et samlet nedbørsfelt på 54,5 km². Den ene grenen har utspring i småtjern rundt Søndre Krokvannet, midt i Østmarka naturreservat, nå Østmarka nasjonalpark. Herfra renner vassdraget via Midtre Krokvannet, Tappenbergvann og Nordre Krokvannet til Røyrivannet. Her kommer så en sidegren fra Halssjøen og Drettvannet samt Skålsjøen.

Losbyvassdraget
LandNorges flagg Norge
Oppkalt etterLosbyelva

På grunn av oppdemming, henger Røyrivannet sammen med Geitsjøen og Fløyta gjennom et smalt sund kalt Knurra. Fra dammen i Fløyta er det bare en foss på 4 meter ned til Mønevannet, som også er demmet opp.

Ved elva nedenfor Mønevannet nærmere Losby, står et gammelt vannhjul. Det er dette vannhjulet som er motiv i kommunevåpenet for Lørenskog.

Videre renner elva rett nordover forbi Losby gods med golfbanen, og får tilsig fra flere mindre bekker, før den renner sammen med Fjellhammarelva like øst for Langtjernet i Lørenskog.

Vassdrag som renner nordover er mindre vanlig på Østlandet, og etter gammel overtro skulle vann som renner nordover ha foryngende og medisinsk virkning.

Mønevannet er en populær badeplass om sommeren, tilrettelagt med stupebrett og toaletter. Herfra og oppover har vassdraget korte elvestrekninger, og er derfor velegnet for kanopadling. Flere av vannene har også godt fiske med flere fiskeslag. Ved sørenden av Røyrivannet ligger Røyrivannskoia, som er et ubetjent losji drevet av DNT Oslo og Omegn.

Det er mye bever i vassdraget, og lett å finne både beverhytter og andre spor etter gnageren.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger