Laksåga
Laksåga river in Fauske.JPG
Laksåga ved Norddal
LandNorge Norge
Middelvannføring3,9 /s 
StartNedrevatnet
  – Høyde171 moh.
Fjerneste kildenavnløst vann sørvest for Blåmannsisen
  – Høyde994 moh.
MunningØvervatnet ved Lakså
  – Høydemoh.
SideelverStortverråga

Laksåga er en elv i Fauske kommune, Nordland, og del av Sulitjelmavassdraget. Elva har sin opprinnelse fra Blåmannsisen, renner gjennom Norddalen mot vest og munner ut i Øvervatnet. Langs den nedre del av vassdraget ligger den fraflyttede bygda Lakså[1]. I elva fiskes det årlig en del laks og sjøørret.[2]

Det er i 2013 søkt konsesjon for utbygging av Laksåga kraftverk. Nedrevatnet planlegges regulert mellom kote 171 og kote 172. Vannet ledes fra Nedrevatnet fram til kraftstasjonens utløp i Laksåga på kote 35. Lengden på berørt elvestrekning i Laksåga mellom Nedrevatnet og kraftstasjonen er 2400 m, mens lengde på berørt elvestrekning i Stortverråga er 1200 m ned til samløpet med Laksåga nedenfor kraftstasjonen. Installert effekt vil bli på 4,9 MW, som etter planene vil gi en årsproduksjon på 24,7 GWh. Det er planlagt å slippe en helårlig minstevannføring på 300 l/s i Laksåga og 100 l/s i Stortverråga. Ca. 40 % av Laksågas nedbørfelt er overført til utnyttelse i Siso kraftverk.[3].

ReferanserRediger

  1. ^ Statens kartverk
  2. ^ Fiskeguiden Arkivert 23. desember 2014 hos Wayback Machine. www.fiskeguiden.no - Sulitjelmavassdraget og Laksåga]
  3. ^ NVE Konsesjoner