Sølensjøen er en innsjø i Rendalen kommune i Innlandet. Den er 14 kilometer lang og tre kilometer bred, og største dybde er 58 meter. Sjøen ligger på ca. 688 moh. og ca 30 km øst for Øvre Rendal. Sjøen er en del av vassdraget til elva Sølna og utløpet er mot sør til Femundselva. Sjøen har rikholdige bestander av røye, ørret, harr, sik, gjedde, lake og abbor.

Sølensjøen
LandNorge
FylkeInnlandet
KommuneRendalen
Areal 22,55 km²[1]
Høyde 688 moh.[1]
Nedbørfelt 390,27 km²[2]
VassdragTrysilvassdraget
Posisjon
UTM-koord.32V 635121 6870628
Kart
Sølensjøen
61°55′48″N 11°36′29″Ø

I 1913 ble det gjort et funn ved Sølensjøen. Det viste seg å bestå av en fullstendig begravelse med veidemannsutrustning og en garnfløtt, datert til 900-tallet. Dette viser at det alt for 1000 år siden ble drevet fiske her. Opprinnelig var det åtte gårder som hadde fiskerett. Den økende bruksdelingen på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet førte til stadig flere brudd på fiskereglene. I 1869 ble det derfor tinglyst en ny kontrakt for røyefisket, der de samme gårdene fikk 20 hellotter på deling. Størrelsen på gårdene avgjorde antall lotter som hver gård fikk tildelt.

Sølensjøen er særlig kjent for høstfisket etter sik, røye og lake. Sikfangsten alene utgjør ca. 18–20 tonn i året, som i dag for det meste går til foredling, bl.a. til rakfisk, på anlegg i Elgå i Engerdal. Av særlig betydning er Fiskevollen, Norges største innlandsfiskevær med omkring 37 naust og flere andre bevaringsverdige hus i klynge. Lotteierlaget/huseierne på Fiskevollen fikk i 2022 Verneprisen fra Fortidsminneforeningen og Stiftelsen UNI for arbeidet med å restaurere fire av bygningene her.[3]

Fisket i Sølensjøen har tradisjonelt vært drevet av gårdbrukere fra grenda Bergset i Øvre Rendal. (De andre grendene i Øvre Rendal har tilsvarende tradisjonelt fiske i andre vatn i regionen: Elvålsgrenda har Elvålsvollen ved Isteren, og Undsetgrenda har Buvika ved Femunden.) Fiskevollen ligger ca. 40 km øst for Bergset, og når man vurderer omkostningene ved reisen, transporten og ved å anlegge fiskeværet, forstår man at fisket var av stor betydningen for gårdene, både som naturalhusholdning, og gjennom at rendølene i århundrer har solgt rakfisk på bygdene lenger sør i Hedmark.

Sørvest for sjøen ligger fjellet Sølen.

Litteratur

rediger
  • Eknæs, Åsmund. Innlandsfiske (Samlaget, 1979)
  • Frislid, Ragnar (mfl) Femundsmarka og Sølentraktene (Gyldendal, 1979)
  • Jørgensen, Jan Hoff. Sølensjøfisket Magistergradsavhandling, 1987
  • Rugsveen, Magne. Fiskevollen i Sølensjøen. Fortidsvern, nr 3, 1992
  • artikler også i Årbok for Nord-Østerdalen 1986, Turistforeningens årbok 1987 og i Jakt & fiske nr 6, 1993

Referanser

rediger
  1. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 30. april 2015
  2. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 30. april 2015
  3. ^ «Verneprisen 2022 til Sølensjøen lotteierlag : et felles løft for et unikt bygningsmiljø». Fortidsvern; nr 2, 2022. Side 30-34

Eksterne lenker

rediger