Valnesfjordvatnet er en innsjø vest i Fauske kommune i Nordland fylke. Innsjøen ligger bare 1 meter over havet og forbindelsen med Valnesfjorden går gjennom den om lag 1 kilometer lange Laukåsstraumen. Strømmen endrer derfor retning med tidevannet, som gir brakkvann i innsjøen. Tilsiget er hovedsakelig fra nordøst, der flere elver danner et elvedelta.[3]

Valnesfjordvatnet
Valnesfjordvatnet sett fra Rundfjellet
LandNorge
FylkeNordland
KommuneFauske
Areal 8,15 km²[1]
Høyde 1 moh.[1]
Nedbørfelt 192,23 km²[2]
TilløpLakselva, Tokdalåga, Raudsteinåga, Hellskaråga
UtløpLaukåsstraumen
Posisjon
Kart
Valnesfjordvatnet
67°19′20″N 15°13′51″Ø

Vassdraget er vernet i verneplan I for vassdrag og er lakseførende opp til Langforsen. Her går også sjøørret, ferskvannsørret og en liten stamme sjørøye. I tillegg finnes det skrubbe, ål og trepigget stingsild. Det går også torsk opp i innsjøen.

Ved vassdraget finnes et rikt fugleliv med blant annet siland og rødstilk. Disse er begge norske ansvarsarter, det vil si at minst 25 % av den europeiske bestand finnes i Norge. Her er også oter som er rødlistet.

Fylkesvei 530 går langs østsiden av sjøen hvor det er en del bebyggelse, med Nystad og Helskog som de største, og jordbruk.

Referanser rediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 21. juli 2015
  2. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 21. juli 2015
  3. ^ Miljødirektoratet, Elvedeltadatabasen

Eksterne lenker rediger