Ansvarsart er et begrep innen natur- og miljøvern. En ansvarsart er en art som en viss region eller nasjon har et spesielt ansvar for å verne i henhold til Bonn- og Bern-konvensjonene. Det gjelder arter som har en betydelig andel av sin utbredelse i det aktuelle området. I Norge fikk begrepet en formell forankring i Kongelig resolusjon den 13. mai 2011 – forskrift om utvalgte naturtyper. I framlegget for Statsråd heter det: «Med arter som i all hovedsak forekommer i Norge mener vi de såkalte ansvarsartene. Ansvarsarter er arter hvor 25 prosent eller mer av den europeiske utbredelsen er i Norge.»[1]

I fastlands-Norge er 976 arter vurdert til å være ansvarsarter, og av disse er 282 truede arter, altså i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN eller sårbar VU i Norsk rødliste for arter. På Svalbard er det 81 ansvarsarter, derav 21 truede.[2]

Noen norske ansvarsarter (ikke uttømmende)

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ «Kongelig resolusjon – forskrift om utvalgte naturtyper» (PDF). Miljøverndepartementet. 13.05.2011. Besøkt 10. april 2015. 
  2. ^ «Ansvarsarter – rødlista i et europeisk perspektiv». Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. 2021.