Fjæresøte

planteart

Fjæresøte (Gentianopsis detonsa) er en ett- eller toårig urt i søterotfamilien.

Fjæresøte
Nomenklatur
Gentianopsis detonsa
(Rottb.) Ma
Populærnavn
fjæresøte
Klassifikasjon
Rikeplanter
Gruppeblomsterplanter
Gruppeegentlige tofrøbladete planter
Ordensøteordenen
Familiesøterotfamilien
TribusGentianeae
Slektfjæresøteslekta
Økologi
Habitat: åpen, fuktig sandjord ved havet
Utbredelse: nordlige deler av Europa og Nord-Amerika

Den blir 5–25 cm høy. Stengelen er smal og av og til forgreinet ved grunnen. Det er 1–3 par linjeformede stengelblad. De firetallige blomstene sitter endestilt på et langt skaft. Begerflikene er parvis ulike store. Krona er 4 cm lang, blåfiolett og med frynsete fliker.[1][2]

I Norge er fjæresøte vanlig i strandenger fra Sømna i Helgeland nordover til grensen mot Russland. På Island og Grønland finnes den også i innlandet ved varme kilder og på saltjord. En stor del av verdensbestanden vokser i Norge, og fjæresøte er derfor en norsk ansvarsart.[3][4]

Fjæresøte i snever betydning har en amfiatlantisk utbredelse i Grønland, Island, Norge og nordlige Russland. Ved havet i vestlige Alaska og nordvestlige Canada vokser det planter som minner om fjæresøte, men både det store gapet i utbredelse og noen forskjeller i bygningstrekk tyder på at de bør regnes som en egen art, Gentianopsis richardsonii. Eldre litteratur angir at fjæresøte vokser langt sørover i Nord-Amerika og Sentral-Asia, men det skyldes forveksling med Gentianopsis thermalis og andre arter.[4][5][6][7]

Referanser

rediger
  1. ^ B. Mossberg og L. Stenberg (2016). Gyldendals store nordiske flora. Gyldendal. s. 472. ISBN 978-82-05-42485-2. 
  2. ^ C. Grey-Wilson og M. Blamey (1992). Teknologisk Forlags store illustrerte flora for Norge og Nord-Europa. Norsk utgave T. Faarlund og P. Sunding. Teknologisk Forlag. s. 308. ISBN 82-512-0355-4. 
  3. ^ H. Solstad m.fl. (2021). «Karplanter: vurdering av fjæresøte Gentianopsis detonsa for Norge». Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. 
  4. ^ a b R. Elven m.fl. (red.) Gentianopsis detonsa s. str. i Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF): Vascular plants. Besøkt 15. februar 2023.
  5. ^ R. Elven m.fl. (red.) Gentianopsis richardsonii i Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF): Vascular plants. Besøkt 15. februar 2023.
  6. ^ «Gentianopsis detonsa». Plants of the World Online. Kew Science. Besøkt 15. februar 2023. 
  7. ^ K. Marhold (2011). «Gentianella detonsa». Gentianaceae. In: Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Besøkt 15. februar 2023. 

Eksterne lenker

rediger