Nakkelva (også skrevet Nakkeelva) er ei elv i Tromsø kommune. Den er ei sideelv til Breivikelva, og er 12,4 km lang med et nedbørfelt28,99 km².[1] Middelvannføringen ved munningen er 1,44 m³/s.[1]

Nakkelva
LandNorge Norge
FylkeTroms og Finnmark
KommuneTromsø
Lengde 12,4 km
Nedbørfelt28,99 km²
Middelvannføring1,44 /s
StartVargedalen på Nakkefjellet
  – Høyde670 moh.
  – Koord.   69°35′12″N 19°36′52″Ø
MunningSamløp med Breivikelva
  – Høydemoh.
  – Koord.   69°39′20″N 19°37′47″Ø

Elva har sitt utspring som Vargedalelva, en liten fjellbekk som faller bratt ned Vargedalen, sørvest på Nakkefjellet. I dalbunnen snur Nakkelva mot nord og renner rolig gjennom den flate og myrlendte Nakkedalen. Etterhvert som elva nærmer seg nordenden av dalen øker fallet gradvis, og den faller ned mot Breivikeidet gjennom korte strykpartier. På den siste delen før munningen har elva meget lite fall og danner meandere. Elva løper sammen med Breivikelva like før dennes delta ved munningen i Ullsfjorden.

Breivikvassdraget, som Nakkelva er en del av, ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 19. april 2014
  2. ^ «203/1 Breidvikelva». nve.no – Vann og vassdrag. NVE. 30. oktober 2013. Besøkt 13. april 2014.