Reisafjorden

fjord i Troms
For fjorden med samme navn i Sørreisa kommune, se Reisafjorden (Sørreisa).

Reisafjorden (nordsamisk: Ráisavuotna, kvensk:Raisinvuono)[1] er en fjord i kommunene Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms. Den er en arm av Kvænangen. Fjorden har innløp mellom Skjervøya i vest og Haukøya i øst og strekker seg rundt 35 kilometer sørover til fjordbotnen ved Storslett. Mot øst går fjordarmene Oksfjorden og Straumfjorden og mot vest Bakkebyfjorden.[2]

Reisafjorden
LandNorge Norge

Reisafjorden
69°55′26″N 21°06′34″Ø

Ved Storslett munner Reisaelva ut i fjorden og danner et brakkvannsdelta som er vernet som Reisautløpet naturreservat.[3]

Reisavassdraget er det nest største laksevassdraget i Troms, og Reisafjorden er en nasjonal laksefjord. Foruten laks finnes bestander av sjøørret og sjørøye. Alle de vanlige saltvannsartene er representert.

ReferanserRediger

  1. ^ «Reisafjorden». Faktaark. Kartverket. 
  2. ^ Reisafjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  3. ^ (no) Reisautløpet naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase