Reisautløpet naturreservat

naturreservat i Troms

Reisautløpet naturreservat er et naturreservat og ramsarområde ved utløpet av Reisaelva i Nordreisa kommune i Troms. Reservatet ble opprettet i 1995 «for å bevare et stort elvedelta der ei av de tre mest verdifulle strandengene i Nord-Norge inngår, og hvor en rekke våtmarksfuglarter observeres i trekkperiodene».

Reisautløpet naturreservat
KommuneNordreisa
Verneformramsarområde, naturreservat
Areal6 km²
Opprettet1995

Reisautløpet naturreservat
69°47′31″N 21°01′17″Ø

Oset der elva renner ut i Reisafjorden er et elvedelta med sandører og strandenger, salteng, brakkvannseng og pøler. Strandengenes vegetasjon er preget av både sørlige og nordlige, subarktiske trekk. oset er et viktig trekk- og beiteområde for sjø- og vadefugler, med mye laksand, siland, gressender, vadere og terne. Strandengene har internasjonal verneverdi i botanisk sammenheng. Området har regional verneverdi for fuglelivet.

Området ble utpekt til ramsarområde i 2011.

Eksterne lenkerRediger